SLUŽBA

ZEMNÍ IZOLACE

Užití asfaltových pásů v hydroizolačních systémech a konstrukcích spodní stavby patří mezi základní hydroizolační techniky stavitelství. Asfaltové technologie jsou spolehlivé, vysoce účinné, dlouhodobě prověřené, snadno zhotovitelné, odolné podmínkám stavby, a to vše při přijatelné ceně. Proto je jejich použití tak značně rozšířeno a i my nejsme při jejich použití výjimkou.

Užití asfaltových pásů v hydroizolačních systémech a konstrukcích spodní stavby patří mezi základní hydroizolační techniky stavitelství. Asfaltové technologie jsou spolehlivé, vysoce účinné, dlouhodobě prověřené, snadno zhotovitelné, odolné podmínkám stavby, a to vše při přijatelné ceně. Proto je jejich použití tak značně rozšířeno a i my nejsme při jejich použití výjimkou.

V této hydroizolační technice provádíme:
Při hydroizolacích spodní stavby je velice důležité dbát na vhodnost použití toho daného pásu s určitou gramáží a typem nosné vložky. Je zde potřeba odborným průzkumem předem určit pro jaké hydroizolační zatížení chceme izolaci provádět. Tyto průzkumy a jednotlivé návrhy Vám komplexně můžeme nabídnout, tak jako již samotnou realizaci.
„Mezi nejstarší hydroizolační materiály o absolutním účinku patří asfalty.“ Ty byly k ochraně staveb užívány již ve starověku, např. v Egyptě, Indii, Persii a Sýrii 4000-3000 l. př. n. l. K širokému rozmachu aplikace asfaltu ve stavební sféře dochází v posledních sto letech v souvislosti s jejich výrobou z ropy. A i když se v posledních desetiletích objevila celá řada konkurenčních hydroizolačních materiálů různých bází, rozvoj modifikace asfaltů, která jim udílí nové vlastnosti, je vrátil, zejména v prefabrikované formě natavitelných pásů, do pozice nejdůležitějšího hydroizolačního materiálu současnosti.

MÁTE O SLUŽBU ZÁJEM?

POJĎTE DO TOHO S NÁMI

Scroll to Top