SLUŽBA

PLOCHÉ STŘECHY

Střecha je stavební konstrukce, která patří mezi nejexponovanější konstrukční částí budov a svou kvalitou návrhu a provedením do značné míry ovlivňuje provozní spolehlivost a vzhled celého objektu. Od konstrukce střechy se požaduje, aby odolávala všem účinkům vnějšího i vnitřního prostředí a společně s ostatními obalovými konstrukcemi zabezpečovala požadovaný stav vnitřního prostředí.

Pod pojmem plochá střecha z hlediska sklonu střešních rovin se rozumí střecha o sklonu od 0° do 5° včetně.

Z hlediska počtu střešních plášťů může být:

Třídění střech z hlediska tvaru střešních ploch:

Zásady řešení (návrhu) plochých střech vyplývající z působení některých rozhodujících okrajových podmínek (vnitřní, vnější).

Střešní konstrukce jako součást stavebního objektu a obvodového pláště odděluje vnitřní prostor budovy od vnějšího prostředí. Vnitřní i vnější prostředí jsou charakterizována celou řadou vlivů, které na obalovou konstrukci a tedy i na střešní plášť působí a ovlivňují jej po stránce konstrukční a materiálové.

MÁTE O SLUŽBU ZÁJEM?

POJĎTE DO TOHO S NÁMI

Scroll to Top