SLUŽBA

ŠIKMÉ STŘECHY

Pod pojmem šikmá střecha se dnes označuje střecha se sklonem vnějšího povrchu (měřeného od vodorovné roviny) v intervalu 45° < α <= 45° a strmá střecha se sklonem vnějšího povrchu v rozmezí 45° < α < 90° (ČSN 73 1901/1998 Navrhování střech – základní ustanovení).

Podle sklonu se střešní plášť dále rozděluje a označuje jako střecha:

Podle tvaru rozeznáváme střechy vytvořené:
Střešními plochami rovinnými:
Střešními plochami rovinnými:
Střešními plochami zakřivenými – nerozvinutelnými:

Při délce střešní plochy ve směru sklonu větší než 10 m a v nadmořských výškách nad 600 m n.m. se doporučuje sklony uvedené v tabulce zvětšit nejméně o 5°.

U šikmých střech hraje velice důležitou roli sklon střechy. Proto zde uvádíme doporučené nejmenší sklony skládaných krytin.

Skládaná krytina
Doporučený nejmenší sklon
Krytina z tašek pálených nebo skleněných
– z tašek obyčejných, dvojitá
35°
– z tašek drážkových tažených
40°
– z tašek drážkových ražených
35°
– z vlnovek (esovek)
35°
– z prejzů
40°
Krytina z betonových tašek profilovaných drážkových
22°
Krytina z betonových tašek obyčejných
30°
Krytina z přírodní břidlice
– jednoduchá
30°
– dvojitá
25°
Krytina z vláknocementových rovinných prvků
– jednoduchá
30°
– dvojitá
25°
Krytina z vláknocementových desek
10°
Krytina z plechových rovinných desek
30°
Krytina z vlnitého plechu
10° (Výrobce nad 14°)
Krytina z ohýbaných plechů
Krytina plechová hladká na drážky nebo lišty
Krytina z dřevěných šindelů
– jednoduchá
40°
– dvojitá
35°
Krytina z asfaltových šindelů
15°
Krytina z došků (slámy, rákosu)
45°

MÁTE ZÁJEM?

POJĎTE DO TOHO S NÁMI

Scroll to Top