TOHLE JSOU ČASTO VAŠE

DOTAZY

Jelikož se jedná o velký soubor okrajových podmínek, které vedou až k samotné realizaci, je nutné si uvědomit, že ke každé střeše, jako nezpochybnitelnému dominantnímu architektonickému prvku každého domu, je nutné přistupovat velmi zodpovědně a s dostatečným předstihem. Dostatečný předstih v daném případě závisí na několika faktorech:
  • mít projektovou dokumentaci (min. ve stupni pro SP), ať už se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci
  • vědět časový harmonogram stavební připravenosti (věnce, nosný skelet, krov, aj.)
  • mít orientační představu o typu střechy, jejím tvaru, barvě, atd.
  • vědět, jaká by měla být životnost daného díla atd.

Obecně se však dá říci, že ideální doba na dokonalou přípravu kvalitní realizace činí min. 2-3 měsíce před samotnou realizací.

K zodpovězení dané otázky je potřeba vědět více informací, a to především může naše firma nabídnout jako poradenství zdarma. Je potřeba provést pochůzku na místě samém, v případě požadavku na zateplení provést sondu, v případě kotveného systému provést trhovou zkoušku, dále pak provést fotodokumentaci stávajícího stavu a nezbytnou součástí je také zaměření stávajícího stavu.

K otázce, zdali zateplit či ne, snad v době nastávající energetické evropské krize a z hlediska požadavků současných závazných ČSN 730540 je tato otázka nad míru snadná pro odpověď – samozřejmě ano.

Danou střechu posoudíme z hlediska min. povrchové teploty, dále pak na požadavek tepelného odporu a na celoroční vlhkostní bilanci v plášti. Tímto výpočtem rovněž stanovíme min. tl. nové tepelné izolace, která již bude splňovat veškeré požadavky současných norem na požadované příp. doporučené hodnoty.

V architektuře se říká, a je to také jakým-si naším nepsaným pravidlem, že čím je střecha složitější (co do počtu úžlabí, nároží, vikýřů, atd.), tím by daný profil střešní tašky měl být jednodušší a naopak. Vzhledem k naší sněhové oblasti jsou již tradicí ověřeny a s úspěchem fungují např. pálené tašky předního výrobce TONDACH typu Francouzská 12. Rovněž velmi vhodnou volbou, a to převážně do míst, kde je nutná potřeba daný sníh na střeše udržet (ať už z důvodu nebezpečí vlivem padajícího sněhu – chodník, cesta, nižší střecha atd.) nebo z důvodu kvalitní tepelné izolace, je taška Srdcovka 11, kdy vlastně každá taška je taškou zároveň protisněhovou. Při kladení na vazbu navíc vzniká velmi pěkný estetický dojem tzv. „plastičnosti“ který umocňuje např. černá glazura, kdy odlesk nebo-li hra světla a stínů dokáží vytvořit z celkového obraz oku lahodící podívanou.
Co se týká barvy střešních tašek a vlastně celé střechy, pak u nás doporučujme převážně krytiny tmavé barvy (černá, hnědá) z důvodu značného špinění barev jiných, jelikož snad každý soused dnes občas zatopí i tuhými palivy a tyto saze pak velmi znečišťují dané typy červených krytin. Samozřejmě výhodu mají krytiny s lesklou povrchovou úpravou jako např. glazury, kde k takovýmto usazeninám dochází méně. Daná tmavá střecha se navíc hodí k dalším doplňkům, jako jsou lemování střešních oken, měděná úžlabí a klempířské prvky a také např. střešní prostupy či např. odkouření od TURBO kotle, která se vyrábějí pouze v černé barvě. Tyto veškeré doplňky pak narušují nejednotnost v dané střeše a laický člověk neví, proč právě tato střecha na jeho oko nepůsobí dobře. Obáváme se, že řešení je nasnadě a je popsáno výše. Tak jako černá vrána k vráně sedí, tak i černá střecha se k černým doplňkům hodí.
Scroll to Top