IZOLTING MORAVIA – střechy ploché, šikmé, zemní práce, klempířské práce
Ploché střechy

Mechanicky kotvené i plošně lepené fóliové systémy, asfaltové modifikované pásy, hydroizolační nátěry a stěrky.

Šikmé střechy

Betonové a pálené krytiny, asfaltové šindele, vláknocementové krytiny.

Zemní izolace

PVC fólie, asfaltové modifikované pásy, izolace proti tlakové vodě, izolace s chemickou odolností, systémy proti radonu.

Klempířské práce

Vlastníme klempířské stroje, které svou technologií jsou na špici klempířského řemesla.

IZOLTING MORAVIA s.r.o.
PF 2019

PF 2019
Jsme klempířská elita!

Jsme klempířská elita!
Měření termokamerou

Měření termokamerou FLUKE
Anketa

Miniaplikace
Tenis pod horami

Tenis pod horami
Certifikovaná montážní firma

Certifikovaná montážní firma
Vybráno z posled. realizací

Hudební altán, Rožnov pod Radhoštěm Hudební altán
Rožnov pod Radhoštěm

Typ střechy: šikmá
Materiál: Cu tl. 0.6 mm
Výměra: 60 m2

» více referencí
Online poptávka

Poptávkovký online formulář

Pro představu o ceně rekonstrukce můžete použít náš poptávkový online formulář

» vyplnit formulář
Počasí

Když prší, pokrývati nelze,
když neprší, není třeba.

Máme v tom trvale jasno :)

Šikmé střechy

Pod pojmem šikmá střecha se dnes označuje střecha se sklonem vnějšího povrchu (měřeného od vodorovné roviny) v intervalu 45° < α <= 45° a strmá střecha se sklonem vnějšího povrchu v rozmezí 45° < α < 90° (ČSN 73 1901/1998 Navrhování střech - základní ustanovení).

Podle sklonu se střešní plášť dále rozděluje a označuje jako střecha:
 • Vlašská - pro kterou platí: v = 1/4 až 1/5 l (kde v = výška střechy a l = šířka střechy)
 • Úhlová - pro kterou platí: v = 1/2 l
 • Francouzská - pro kterou platí: v = 1/2* √3
 • Gotická - pro kterou platí: v = l
 • Věžová - pro kterou platí: v = 2*u (kde u je úhlopříčka čtvercového půdorysu střechy se stranou a)

Podle tvaru rozeznáváme střechy vytvořené:

Střešními plochami rovinnými:
 • Střecha pultová - střecha tvořená jednou skloněnou střešní plochou
 • Střecha sedlová - střecha tvořená dvěma skloněnými plochami stýkajícími se v hřebeni a v nárožích
 • Střecha valbová - střecha tvořená čtyřmi skloněnými plochami stýkajícími se v hřebeni a nárožích
 • Střecha polovalbová - střecha tvořená čtyřmi skloněnými plochami stýkajícími se v hřebeni a ve zkrácených nárožích; okap polovaly (na rozdíl od valby) je ukončen v jiné výšce než okap vedlejší plochy
 • Střecha křížová - střecha, která vznikne pronikem dvou střech sedlových, přičemž hřebeny jsou v jedné výšce
 • Střecha polokřížová - střecha, která vznikne pronikem dvou střech sedlových, přičemž hřebeny jsou v různé výšce
 • Střecha stanová - střecha, u níž se nároží střešních ploch stýkají v jednom bodě - ve vrcholu
 • Střecha pilová (schedová) - je řada k sobě přiléhajících střech sedlových s nestejným sklonem obou ploch nebo střech pultových
 • Střecha mansardová - střecha tvořená střešními plochami o různém sklonu, umístěnými nad sebou, přičemž dolní střešní plocha má větší sklon
 • Střecha věžová - základem je strmá stanová střecha
Střešními plochami zakřivenými - rozvinutelnými:
 • Střechy věžové s plochami zakřivenými
 • Střecha válcová (valená, oblouková)
 • Střecha válcová zvlněná
 • Střecha ze segmentů oblouků
 • Střecha kuželová
Střešními plochami zakřivenými - nerozvinutelnými:
 • Střecha kulová (rotační báň, báňová)
 • Střecha křivková rotační
 • Střecha kuželová
 • Střecha křivková translační
 • Střecha hyperbolicko-parabolická - přímková
 • Střecha konoidová
 • Střecha kombinovaná pilová aj.
U šikmých střech hraje velice důležitou roli sklon střechy. Proto zde uvádíme doporučené nejmenší sklony skládaných krytin.

Skládaná krytina Doporučený nejmenší sklon
Krytina z tašek pálených nebo skleněných
- z tašek obyčejných, dvojitá 35°
- z tašek drážkových tažených 40°
- z tašek drážkových ražených 35°
- z vlnovek (esovek) 35°
- z prejzů 40°
Krytina z betonových tašek profilovaných drážkových 22°
Krytina z betonových tašek obyčejných 30°
Krytina z přírodní břidlice
- jednoduchá 30°
- dvojitá 25°
Krytina z vláknocementových rovinných prvků
- jednoduchá 30°
- dvojitá 25°
Krytina z vláknocementových desek 10°
Krytina z plechových rovinných desek 30°
Krytina z vlnitého plechu 10° (Výrobce nad 14°)
Krytina z ohýbaných plechů
Krytina plechová hladká na drážky nebo lišty
Krytina z dřevěných šindelů
- jednoduchá 40°
- dvojitá 35°
Krytina z asfaltových šindelů 15°
Krytina z došků (slámy, rákosu) 45°

Při délce střešní plochy ve směru sklonu větší než 10 m a v nadmořských výškách nad 600 m n.m. se doporučuje sklony uvedené v tabulce zvětšit nejméně o 5°.