IZOLTING MORAVIA – střechy ploché, šikmé, zemní práce, klempířské práce
Ploché střechy

Mechanicky kotvené i plošně lepené fóliové systémy, asfaltové modifikované pásy, hydroizolační nátěry a stěrky.

Šikmé střechy

Betonové a pálené krytiny, asfaltové šindele, vláknocementové krytiny.

Zemní izolace

PVC fólie, asfaltové modifikované pásy, izolace proti tlakové vodě, izolace s chemickou odolností, systémy proti radonu.

Klempířské práce

Vlastníme klempířské stroje, které svou technologií jsou na špici klempířského řemesla.

IZOLTING MORAVIA s.r.o.
PF 2019

PF 2019
Jsme klempířská elita!

Jsme klempířská elita!
Měření termokamerou

Měření termokamerou FLUKE
Anketa

Miniaplikace
Tenis pod horami

Tenis pod horami
Certifikovaná montážní firma

Certifikovaná montážní firma
Vybráno z posled. realizací

Hudební altán, Rožnov pod Radhoštěm Hudební altán
Rožnov pod Radhoštěm

Typ střechy: šikmá
Materiál: Cu tl. 0.6 mm
Výměra: 60 m2

» více referencí
Online poptávka

Poptávkovký online formulář

Pro představu o ceně rekonstrukce můžete použít náš poptávkový online formulář

» vyplnit formulář
Počasí

Když prší, pokrývati nelze,
když neprší, není třeba.

Máme v tom trvale jasno :)

Produkty

Při práci společnost IZOLTING MORAVIA s. r. o. vychází z obecné teorie izolací a konstrukcí staveb vytvářené v technickém oddělení společnosti. Využívá dlouholeté zkušenosti vlastních pracovníků a dále poradců z výrobní, realizační, obchodní, projektové i soudní sféry. Společnost ctí tradice české i světové izolační techniky, které se snaží obohatit o současné poznání i vývojové trendy, které však vždy zhodnocuje s daným věděním a svými zásady.

Své vlastní know how je dáno především:
 • odborností jednotlivého lidského faktoru (teoretická + praktická)
 • vlastním zázemím
 • délkou působení společnosti na trhu
 • celkovým objemem a počtem kvalitních referencí
 • danou vysokou kvalitou
 • vysokou jakostí
 • délkou garantované záruky na dodávku i montáž určitých systémů
 • opracováním detailů, které tvoří stavební dílo
 • stálým zaměstnaneckým faktorem, který je pravidelně vzděláván a školen
 • nákupem nejmodernějších specializovaných klempířských strojů

Spokojenost zákazníka je prvořadým předpokladem rozvoje společnosti. Jsme rozhodnuti s předstihem splňovat maximální počet přání a potřeb zákazníka, což je základním předpokladem úspěchu společnosti. Jsme přesvědčeni, že stále více vedle ceny rozhoduje kvalita a serióznost, ať již předkládané cenové nabídky, tak vlastní provedené práce. Z tohoto důvodu jsme se také rozhodli budovat systém managementu jakosti.

Technologie a materiály

Již od počátku roku 1996 jsou prováděny PLOCHÉ STŘECHY veškerých typů, a to se zaměřením na:

 • jednoplášťové střechy nevětrané
 • jednoplášťové střechy větrané
 • dvouplášťové střechy nevětrané
 • dvouplášťové střechy větrané
 • jednoplášťové střechy o opačném pořadí vrstev (tzv. obrácené střechy)
 • kombinované (DUO) střechy
 • kompaktní střechy
 • provozní střechy
 • zelené střechy (zatravněné)
 • průmyslové střechy

Z hlediska používaných materiálů jsou nejběžnějšími typy použití SBS, APP, SBS-SIS modifikované asfaltové pásy, termoplastické i elastomerické fólie (české i zahraniční), včetně tepelných izolací (ESP, XPS, desky z tuhé minerální plsti, foukaná TI aj...)

Z důvodů tlaků a požadavků jednotlivých investorů o realizaci také ŠIKMÝCH STŘECH bylo započato s proškolováním jednotlivých pracovníků na tuto oblast se zaměřením na:
 • skládané, tvrdé krytiny (BRAMAC, KM BETA, TONDACH, CEMBRIT)
 • profilované velkoformátové plechy (RUUKKI, BORGA, LINDAB, SATJAM, ONDUSTEEL)
 • vlnité desky (AQUALINE, ONDULINE)
 • přírodní břidlice
 • asfaltový šindel vč. doplňků

Do naší oblasti spadá také montáž střešních oken (VELUX, ROTO, FAKRO, KUBESO, FENESTRA aj...) a nejrůznější typy světlíků a čoček.

Odborné posudky

Společnost IZOLTING MORAVIA s.r.o. je schopna posoudit či poskytnout všestrannou podporu investorům, projekčním složkám i realizačním firmám především při řešení těchto částí staveb:

 • ploché střechy, terasy
 • střešní parkoviště a zelené střechy
 • šikmé střechy a podkroví
 • tepelné izolace
 • zemní izolace a jímky (nádrže)
 • další izolační konstrukce
Průzkumy a posudky:
 • Průzkumy a dokumentace stavu izolačních konstrukcí
 • Analýza stavu izolačních konstrukcí
 • Zhodnocení stavu a doporučení základních principů opravy nebo rekonstrukce
 • Expertní posudky
 • Znalecké posudky
Projekty a výpočty konstrukcí ovlivňující tepelně technické chování jednotlivých parametrů stavby dle závazné ČSN 73 0540 (2005) - Tepelná ochrana budov, ČSN EN ISO 13788 a ČSN EN ISO 6946:
 • Návrh oprav a rekonstrukcí izolačních konstrukcí
 • Návrhy nových izolačních konstrukcí
 • Návrhy sanačních opatření
 • Materiálová a technologická řešení k projektovým konstrukcím
Podpora investorům při přípravě realizace a při realizaci:
 • Příprava zadávací dokumentace podle projektu
 • Odborný dohled nad realizací
Další činnosti:
 • Zdokonalování a vývoj konstrukčních řešení detailů izolačních konstrukcí
 • Analýza obsahu vlhkosti ve stavebních materiálech
 • Odborné semináře

Poradenská činnost

Firma může nabídnout kompletní poradenskou činnost v oblasti střešních konstrukcí a stavebních izolací, včetně znaleckého posouzení. Součástí servisu je zaměření stávajícího stavu, navržení vhodné technologie, vypracování položkového rozpočtu, včetně zajištění potřebného projektu.

Tato činnost vychází z potřeb investora, projektové organizace či generálního dodavatele stavby, kdy za účelem vytvoření kvalitativního díla v úzké souvislosti s finančními možnosti řešení je potřeba nalézt optimální volbu vhodné technologie.

Poradenská činnost je převážně řešena zcela bezplatně a pouze v ojedinělých případech, kdy je potřeba využít i soudního znalce v oboru střešních konstrukcí či znaleckého posudku se hledá cesta, jak finanční prostředky vynaložené na tento proces znalectví budou ku prospěchu celého investičního záměru.