IZOLTING MORAVIA – střechy ploché, šikmé, zemní práce, klempířské práce
Ploché střechy

Mechanicky kotvené i plošně lepené fóliové systémy, asfaltové modifikované pásy, hydroizolační nátěry a stěrky.

Šikmé střechy

Betonové a pálené krytiny, asfaltové šindele, vláknocementové krytiny.

Zemní izolace

PVC fólie, asfaltové modifikované pásy, izolace proti tlakové vodě, izolace s chemickou odolností, systémy proti radonu.

Klempířské práce

Vlastníme klempířské stroje, které svou technologií jsou na špici klempířského řemesla.

IZOLTING MORAVIA s.r.o.
PF 2019

PF 2019
Jsme klempířská elita!

Jsme klempířská elita!
Měření termokamerou

Měření termokamerou FLUKE
Anketa

Miniaplikace
Tenis pod horami

Tenis pod horami
Certifikovaná montážní firma

Certifikovaná montážní firma
Vybráno z posled. realizací

Hudební altán, Rožnov pod Radhoštěm Hudební altán
Rožnov pod Radhoštěm

Typ střechy: šikmá
Materiál: Cu tl. 0.6 mm
Výměra: 60 m2

» více referencí
Online poptávka

Poptávkovký online formulář

Pro představu o ceně rekonstrukce můžete použít náš poptávkový online formulář

» vyplnit formulář
Počasí

Když prší, pokrývati nelze,
když neprší, není třeba.

Máme v tom trvale jasno :)

Často kladené dotazy

Kdy je vhodné u Vaší společnosti začít se zajímat o provedení realizace střechy?

Jelikož se jedná o velký soubor okrajových podmínek, které vedou až k samotné realizaci, je nutné si uvědomit, že ke každé střeše, jako nezpochybnitelnému dominantnímu architektonickému prvku každého domu, je nutné přistupovat velmi zodpovědně a s dostatečným předstihem. Dostatečný předstih v daném případě závisí na několika faktorech:

  • mít projektovou dokumentaci (min. ve stupni pro SP), ať už se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci
  • vědět časový harmonogram stavební připravenosti (věnce, nosný skelet, krov, aj.)
  • mít orientační představu o typu střechy, jejím tvaru, barvě, atd.
  • vědět, jaká by měla být životnost daného díla atd.

Obecně se však dá říci, že ideální doba na dokonalou přípravu kvalitní realizace činí min. 2-3 měsíce před samotnou realizací.


Jaký tvar střešní tašky doporučuje Vaše firma v našich podmínkách?

V architektuře se říká, a je to také jakým-si naším nepsaným pravidlem, že čím je střecha složitější (co do počtu úžlabí, nároží, vikýřů, atd.), tím by daný profil střešní tašky měl být jednodušší a naopak. Vzhledem k naší sněhové oblasti jsou již tradicí ověřeny a s úspěchem fungují např. pálené tašky předního výrobce TONDACH typu Francouzská 12. Rovněž velmi vhodnou volbou, a to převážně do míst, kde je nutná potřeba daný sníh na střeše udržet (ať už z důvodu nebezpečí vlivem padajícího sněhu – chodník, cesta, nižší střecha atd.) nebo z důvodu kvalitní tepelné izolace, je taška Srdcovka 11, kdy vlastně každá taška je taškou zároveň protisněhovou. Při kladení na vazbu navíc vzniká velmi pěkný estetický dojem tzv. „plastičnosti“ který umocňuje např. černá glazura, kdy odlesk nebo-li hra světla a stínů dokáží vytvořit z celkového obraz oku lahodící podívanou.


Jakou barvu střešní tašky doporučujete u nás?

Co se týká barvy střešních tašek a vlastně celé střechy, pak u nás doporučujme převážně krytiny tmavé barvy (černá, hnědá) z důvodu značného špinění barev jiných, jelikož snad každý soused dnes občas zatopí i tuhými palivy a tyto saze pak velmi znečišťují dané typy červených krytin. Samozřejmě výhodu mají krytiny s lesklou povrchovou úpravou jako např. glazury, kde k takovýmto usazeninám dochází méně. Daná tmavá střecha se navíc hodí k dalším doplňkům, jako jsou lemování střešních oken, měděná úžlabí a klempířské prvky a také např. střešní prostupy či např. odkouření od TURBO kotle, která se vyrábějí pouze v černé barvě. Tyto veškeré doplňky pak narušují nejednotnost v dané střeše a laický člověk neví, proč právě tato střecha na jeho oko nepůsobí dobře. Obáváme se, že řešení je nasnadě a je popsáno výše. Tak jako černá vrána k vráně sedí, tak i černá střecha se k černým doplňkům hodí.


Uvažujeme o realizaci nového střešního pláště stávající ploché střechy. Je nutné ji i zateplit?

K zodpovězení dané otázky je potřeba vědět více informací, a to především může naše firma nabídnout jako poradenství zdarma. Je potřeba provést pochůzku na místě samém, v případě požadavku na zateplení provést sondu, v případě kotveného systému provést trhovou zkoušku, dále pak provést fotodokumentaci stávajícího stavu a nezbytnou součástí je také zaměření stávajícího stavu. K otázce, zda-li zateplit či ne, snad v době nastávající energetické evropské krize a z hlediska požadavků současných závazných ČSN 730540 je tato otázka nad míru snadná pro odpověď – samozřejmě ano. Danou střechu posoudíme z hlediska min. povrchové teploty, dále pak na požadavek tepelného odporu a na celoroční vlhkostní bilanci v plášti. Tímto výpočtem rovněž stanovíme min. tl. nové tepelné izolace, která již bude splňovat veškeré požadavky současných norem na požadované příp. doporučené hodnoty.